Terestriálne prijímače

Terestriálne prijímače slúžia na príjem digitálnej pozemnej televízie.  V portfóliu Golden Media sú dostupné tieto typy terestriálnych prijímačov:

Golden Media Mania Mini

gm_mania_mini2

Golden Media Mania 3

mania3a