Combo prijímače sú kombinované prijímače určené pre príjem satelitného, terestrálneho a digitálneho vysielania.  V portfóliu Golden Media sú dostupné tieto typy combo prijímačov:

Golden Media Wizard HD Vote 2

vote22