DiSEqC a multiprepínače

DiSEqC prepínač je zariadenie, ktoré umožňuje k prijímaču prepojiť viacero LNB konvertorov. Záleží od prevedenia DiSEqC prepínača, možnosti sú od dvoch LNB konvertorov až po osem.

Multiprepínače sa používajú pre distribúciu satelitných a pozemných signálov. Tieto signály sú distribuované pomocou oddelených obvodov priamo do koncového multiprepínača, kde sú kombinované a prenášané prostredníctvom jedného kábla k cieľovej vývodke.

DiSEqC prepínače

010415_08

Multiprepínače

Multiswich with LAN 9x8

GOLDEN MEDIA MULTIPREPÍNAČ 5/8

GOLDEN MEDIA MULTIPREPÍNAČ 5/16

GOLDEN MEDIA MULTIPREPÍNAČ 9/8

GOLDEN MEDIA MULTIPREPÍNAČ 9/16

GOLDEN MEDIA MULTIPREPÍNAČ 17/16

GOLDEN MEDIA MULTISWITCH