Ako naladiť a triediť programy v OS SPARK

V dnešnom článku Vám objasním ako naladiť a organizovať naladené programy v operačnom systéme Spark ktorý obsluhuje linuxové satelitné prijímače Golden Media Spark reloadedGolden Media Spark One a Golden Media Spark Triplex.

Ladenie programov

Postupujte podľa nasledovných pokynov:

1.Vojdite do menu/Inštalovať a zo zobrazenej ponuky vyberte Inštalácia satelitu.

spa1 spa6

2. Tam nadídite na satelit ktorý chcete ladiť a stlačte zelené tlačidlo(Uprav) na diaľkovom ovládači.

V otvorenom okne (obr. napravo nižšie ) si nastavíte ak máte port DiSEqC prepínača 1.0/1.1 na ktorom máte danú družicu (žltým tlačidlom  si môžete nastaviť Motor)a stlačte červené tlačidlo(Skenovať).

spa2 spa3

 

 

 

 

 

 

3.V ďalšom okne (nižšie naľavo) nastavte voľbu sieť na NIT ON a stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.

spa4

spa5

 

 

 

 

 

 

Následne sa začne vyhľadávanie programov na vybranej družici. Po vyhľadaní potvrďte uloženie zmien.

Ladenie FASTSCANOM

V OS Spark môžete vyhľadávať aj rýchlim vyhľadávaním programov vybraných satelitných providerov.

Pre ladenie Fastscanom postupujte nasledovne:

1.Vojdite do menu/Inštalovať a zo zobrazenej ponuky vyberte FastScan.

2. V otvorenom okne nastavte v položke Poskytovateľ satelitného providera ktorého chcete naladiť(na obr.nižšie vpravo) som vybral UPC  a typ som zvolil Slovensko (niektorý provideri majú možnosť zapnúť aj voľbu automatickej aktualizácie).

spa6 spa7

 

 

 

 

 

 

3. Po nastavení ladenia Fastscanu spustite ladenie červeným tlačidlom (Skenovať)diaľkového ovládania.

 

Organizácia a triedenie naladených programov

1.Pre usporiadanie programov vojdite do menu/Programy/Organizovanie služieb.

spa8 spa10

 

 

 

 

 

 

Pre presun programov si v zobrazenom zozname programov vyberte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači ktorý program/programy chcete presúvať. Následne si v prvej časti okna (obr.napravo nižšie) vyberte ikonu čo chcete s označeným programom vykonať v našom prípade je to horná ikona (pohyb).

Potom presuňte šípkou hore, alebo dole program na požadované miesto  a stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači. .

spa11

spa12

 

 

 

 

 

 

Takým istým spôsobom iba za použitia inej ikony v pravej časti okna môžete programy: uzamknúť(rodičovským PINOM), Vymazať, Premenovať, alebo Preskočiť

spa13

spa14

 

 

 

 

 

Zaradenie programov do Favoritnej skupiny programov

Obľúbené programy si môžete zaradiť do niektorej FAV skupiny.

Zaradenie programov prevediete nasledovne:

1. Vojdite do Menu/Programy/Organizovanie obľúbených

2.V zozname programov (v ľavej časti okna) si tlačidlom OK na diaľkovom ovládači označte ktoré programy chcete presúvať do FAV skupiny programov.

3.Tlačidlom FAV na diaľkovom ovládači si vyberiete FAV (FAV2 až FAV32) skupinu do ktorej chcete priraďovať vybrané programy. FAV skupina sa Vám bude zobrazovať v pravej časti okna.

4. Následne prejdite šípkami diaľkového ovládača na ikonu hornej šípky ktorá zobrazuje presun zľava do prava a potvrďte ju tlačidlo  OK na diaľkovom ovládači. Vybrané programy sa Vám priradia do vybranej FAV skupiny.

5. Nakoniec vyjdete tlačidlom exit  a potvrdíte voľbu Áno pre uloženie zmien.

spa15

 

 

 

 


Rovnakým spôsobom môžete aj odoberať programy z FAV skupiny programov ale postupujete opačným postupom teda z prava do ľava. Označíte programy pre odobratie v pravom okne a potvrdíte šípku (nachádzajúcu sa medzi oknami) sprava doľava.