Odkiaľ pochádza firma Golden Media?

Je to nemecká firma.